Jenny

Sexe: Dame, gesteriliseerd | Afkomst: Straat | Model: Dwerg | Staat: Single


Jenny

Jenny heeft bij ons haar nestje kindjes groot gebracht. Alle kindjes zijn inmiddels naar een lieve verloofde. Nu is het tijd voor Jenny om haar grote liefde te ontmoeten. Om te voorkomen dat Jenny niet nog meer nestjes gaat krijgen, hebben we haar onlangs laten steriliseren. Niets staat haar geluk nu nog in de weg. Jenny zoekt een leuke, lieve, grappige verloofde om samen mee oud te kunnen worden.

Jenny is verhuisd naar Konijnenopvang Hazel.

Ik wil Jenny financieel steunen.