Jaarverslag

Jaarverslag 2020 Konijnenopvang Franky
KonijnenOpvang Franky is een ideële stichting zonder winstoogmerk.
De Opvang bestaat sinds 2003, krijgt geen subsidie en draait voornamelijk op particuliere giften.
De doelstelling van KonijnenOpvang Franky is:
Het opvangen en herplaatsen van gedumpte, gevonden dan wel afgestane Konijnen
Wij vangen dus Konijnen op met het doel ze te herplaatsen, niet om ze zelf te houden.

Nieuwe Konijnen blijven bij ons minimaal 2 weken in quarantaine.
Zwerfdames worden, als hun conditie dit toelaat, zo snel mogelijk gesteriliseerd.
Mocht er toch nog een eigenaar komen, dan worden de kosten van sterilisatie in rekening gebracht.
Konijnen jonger dan 10 weken worden niet uitgeplaatst.
Heren worden eerst geholpen en moeten dan 4 weken wachten tot ze onvruchtbaar zijn.
De gemiddelde verblijfsduur is rond de 4-5 maanden, e.e.a. hangt af van een aantal factoren:
* door mannentekort plaatsen we deze sneller uit
* bepaalde Konijnen zijn reuze populair, andere juist niet.
* als een Konijn onverhoopt moeder wordt, verhoogt dat ook de verblijfsduur.
* door aandoeningen of ziektes kunnen ze ook langer blijven zitten.
We laten nooit Konijnen inslapen omdat ze niets plaatsbaar zouden zijn.
Helaas moeten we ook heel veel afstandsKonijnen weigeren door het gebrek aan capaciteit en financiële middelen, het grootste deel van de OpvangKonijnen zijn diegenen die op straat en in parken en bossen zijn gevonden.

In 2020 hebben we 89 konijnen uitgeplaatst en zijn er 109 binnen gekomen (hetzij afstand, hetzij zwerf)

Financieel
Uitgaven en inkomsten waren over 2020 redelijk in balans:
In het totaal waren de uitgaven € 11014 en de inkomsten € 10231
resultaat 2020 – € 783

De inkomsten
De inkomsten zijn enerzijds op te splitsen in donaties en giften en anderzijds in inkomsten van uitplaatsingen en afstand van konijnen.

Donaties en giften € 6100
Uitplaatsing en afstand van konijnen € 6781
Gederfde inkomsten zwerfdieren & wild -€2650
Totaal € 10231

De uitgaven
De uitgaven zijn opgesplitst in:
⦁ Dierenarts, medicijnen, castraties, sterilisaties, inentingen, operaties e.d.
⦁ Bodembedekking, stro en houtvezel
⦁ Voer, hard en zacht, groen
⦁ Materialen voor onderhoud hokken
⦁ Telefoon
⦁ Boodschappen, bv levensmiddelen vrijwilligers
⦁ Kantoorkosten, papier, inkt, bank, etc
⦁ Vervoerskosten
⦁ Bijzondere en onvoorziene kosten

Dierenarts € 3230,-
Bodembedekking € 920,-
Voer € 1630
Melk en spuitjes € 750,-
Telefoon € 695
Diversen (boodschappen, kantoorbenodigdheden, reparaties auto, onderhoud gebouw/hokken etc) € 1535
Bankkosten € 254
Reserve € 500
Tanken € 785
Verzekering en onderhoud auto € 715
Totaal € 11104