Disclaimer

Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Stichting KonijnenOpvang Franky kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.
Stichting KonijnenOpvang Franky en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.
Stichting KonijnenOpvang Franky aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die verwijzen naar de website van Stichting KonijnenOpvang Franky.