ANBI

Naam: stichting Konijnenopvang Franky

RSIN: 813657581

Doelstelling: Het opvangen en herplaatsen van gedumpte, gevonden dan wel afgestane Konijnen

Beleidsplan (kort):

Het opvangen en herplaatsen van tamme Konijnen:

-huisvesting

-medische zorg

-uitplaatsing

Inkomsten:

-vrijwillige bijdrage bij aanschaf en afstand.

-donaties

Het vermogen:

-staat op een lopende rekening en een spaarrekening en wordt uitsluitend aangewend voor de Konijnen

Bestuurssamenstelling:

E.J.Zonjee-voorzitter
T.O. Zonjee-bestuurslid
E.Bijlsma-secretaris/penningmeester
1 vacature bestuurslid

De werkzaamheden worden om niet uitgevoerd, er is géén beloningsbeleid.

Jaarverslag